Nyheter

OKQ8 över hela landet har fått nya Bildoflex™ XL Ramar och bilder

Under andra halvan av 2015, har XLmedia monterat närmare 700 Bildoflex™ XL Ramar och fina bilder till dessa. XLmedia har koordinerat projektet och med egen personal monterat alla  Bildoflex™ XL Ramar och bilder. Kunden är mycket nöjd. Bildoflex™ XL Ramarna är konstruerade så, att den egna statiospersonalen enkelt kan byta bild i sina ramar. Trots detta har XLmedia fått uppdraget att under januari och februari 2016 att byta ut samtliga bilder på de redan levererade Bildoflex™ XL Ramarna.